Pákistán

Je to hrozně težký napsat něco, o tom, co ještě člověk neviděl na vlastní oči. Neměl možnost si to ošahat, očichat a prožít na vlastní kůži - ale o to více je to přitažlivé a tajemné a nabízí se zde takřka magická kombinace snů, vlastních představ, odhadů a výsledků studia poznatků našich předchůdců. To, co vám zde nabízím je stručná upoutávka Karakorám, výsledek studování, prolézaní knihoven a nekonečného surfování po internetu. Hlavní zdroje uvádím na konci pod názvem Kredits.

Horský systém Karákorámu tvořící součást západního Himálaje je nejvyšším horským pásmem jihozápadní Asie. Karakorám má největší koncentraci ledovcových systémů s osmi přes 50 km v délce a více než 20 v délce přes 30 km. Plocha věčného sněhu a ledu překračuje 16 000 km2 a představuje obrovskou zásobárnu vody pro jinak suchý region. Karákorámské pohoří dalo světu druhý nejvyšší vrchol na světě K2 Čho kori "nejtěžší hora", který se stává věčným cílem úsilí výškových horolezců. Ale Karakorám není jenom K2 je zde mnoho dalších vrcholů Broad Peak, Gashebruny, Spantik, Armin Brak, a mnohé další. V neposlední řadě láká Karákorám tunami nakupené vertikální karákorámské žuly, které vytvořily jedny z největších a nejtěžších stěn na světě. Pravděpodobně neznámější a největší koncentrace těchto stěn je v masivu Trango rozkládající se na ledovci Baltoro. Významnou dominatou celého pohoří je vež Trango nazývaná také Nameless tower, která byla neslezená až do roku 1976, kdy se podařil výstup tradiční technikou britskému týmu horolezců ve složení Anthoine - Boysen, Brown - Howells. Volně byl tento vrchol slezen až neměckým týmem ve složení Gullich - Albert - Munchenbacher až v roce 1988.

Karakorám neláká však pouze svoji krásnou přírodou ale i svým obyvatelstvem. Současná historie je příběhem psaným lidskými obětmi, výbuchy děl a rachotem kulometů - Už od doby, kdy Britové získali pod svojí nadvládu sikimská teritoria Kasmiru, Ladakhu, Baltistánu a údolí Hunza, uzemí prodali hindskému princi Gulab Singh. Při rozdělení v roce 1947 se maharadža Muri Singh přiklonil na stranu Indie - dříve takřka suveréní oblasti Gilgitu a Hunzy povstaly a vyžadovaly připojení k Pákistánu. To byl samý prvopočátek války mezi Indií a Pákistánem o uzemí Kasmíru a severních teritorií. V průběhu let získal Pákistán postupně kontrolu nad severními oblastmi a částí Kasmiru. Během doby se tato po dvě století trvající válka přesunula na Siachen ledovec ve východním Baltistánu. Celá severní teritoria mají v rámci Pákistánu zvláštní postavení, kdy od r. 1969 byla zrušena nezávislost a autonomie ministátečků v srdci Hunzy a Nagaru, postupně však získaly takřka plné ekonomické a právní postavení samostatné provincie.

Velkým přínosem byla v roce 1960 výstavba 1200 km dlouhé "karákorámské dálnice" KKH, spojující Pákistán s Čínou. Celkem trvala stavba 20 let na čínské a 10 let na pákistánské straně. Samotné údolní státečky Hunza, Nagar, Gilgit, Yasin atd. žijí svým stále stejným životem po staletí. Izolované obyvatelstvo odříznuté od okolního světa si uchovává své tradice a způsob života, takový jaký vedli jejich předkové a před nimi jejich.... Přestože většina obyvatelstva vyznává islám a nejrozšířenějším jazykem je zde Urdština, mají obyvatelé Hunzy a přilehlých údolí unikátní jazyk a jisté prvky náboženství. Samotné obyvatelstvo se hlásí k několika kmenům (největší z nich je Burusho) nebo kořenům z nichž každý má trošku jiný jazyk jenž stále zůstává neosvětlen co se týče původu. Zvláštní je všeobecně rozšířený a široce dodržovaný zákon neprodat půdu nikomu jinému než rodilému obyvateli Hunzy a dále zvláštní privilegované postavení žen. Dcery dostávají přednost před syny při rozhodování rodiny o vzdělání potomků a starým ženám jsou připisována podobná práva jako "stařešinům".

Zapsal Zdeněk Joska

Kredits:

Lidé a Země 3/2001 - V pohoří Hinduráž František Vítek
Pákistan - Lonely Planet John King, Bradley Mayhew, David St Vincent
Recent Glacier Surge - a Karakoram study Kenneth Hewit
Baltistan - National Geographic 1987 Oct
High road to Hunza - National Geopraphic 1994 Apr
Mudr. Lebloch Na jih himaláj, na západ Hindukůš, na sever Karakorám
Encyklopedie Horolezectví Olympia
Heinz Zak - Hvězdy skalního lezení


Hlavní stránka | O expedici | Šepot | Dojmy | Fotky | O Pákistánu
Zdeněk | Jirka | Petr | Šarki | Viktor | Vlasta

Původní stránky expedice

Pro expedici Pákistán 2001: Tomáš Cerha <cerha@brailcom.org>

Poslední úprava: Čt 21.02. 2002

Valid HTML 4.01!